Aangenaam, ik ben DAPPR.

Agressie en geweld vanuit de burger zijn vaste prik voor professionals met een publieke taak. Dit is onaanvaardbaar. Daarom bundelden verschillende kennisinstituten hun krachten en ontwikkelden zij een nieuw soort interventie om agressie tegen te gaan. DAPPR is die nieuwe interventie. DAPPR ondersteunt publieke organisaties en professionals bij het zoveel mogelijk voorkómen van agressie en het effectief opvangen van incidenten wanneer deze zich toch voordoen. 

DAPPR bestaat uit een groepsonderdeel voor alle organisatielagen (het DAPPR Samenspel) en een individueel onderdeel voor de professional (de DAPPR App). Het eerste geeft inzicht in en grip op de werkafspraken in de organisatie over het omgaan met agressie. Het tweede geeft inzicht in de eigen stijl in het omgaan met agressie (zelftest) en vergroot de kennis hierover vanuit een persoonlijk leeradvies (e-learning).

DAPPR richt zich op het individu én de organisatie om agressie te bestrijden, voegt zich naar het primaire proces (want grotendeels digitaal) en stoelt op de laatste wetenschappelijke inzichten. 


DAPPR App direct downloaden?

Klik op een van onderstaande links om de App te downloaden op je smartphone of tablet. 

Maak je liever gebruik van de computer? Gebruik dan de webversie van de DAPPR App.